Cestovné poistenie

Cestovné poistenie nám môže pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sú spojené s cestovaním. Umožní nám cestovať za odpočinkom alebo za prácou po celom svete s pocitom pokoja. Keď sa v zahraničí dostaneme do problémov, nezostaneme bez pomoci. Základom tohto poistenie je úhrada liečebných výdavkov v prípade potreby lekárskej pomoci v zahraničí.

Cestovné poistenie má niekoľko druhov – služobné, turistické, športové. Jednotlivé druhy cestovného poistenie majú stanovené rôzne poistné čiastky ako horný limit plnenia. Cestovné poistenie ponúka: poistenie úrazové, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny, poistenie straty batožiny, poistenie storna cesty, poistenie meškania letu a poistenie únosu lietadla. Súčasťou liečebných výdavkov je tiež nepretržitá asistenčná služba.

 Poistná ochrana vzniká v okamihu zaplatenia. Poistenie je možné uzatvoriť len pred nastúpením cesty poistených osôb. Poistná zmluva nemôže byť uzatvorená so spätnou platnosťou.

Pokiaľ cestujete do viacerých krajín v rámci jednej zmluvy, uveďte pri vybavovaní poistenie najvzdialenejšiu krajinu (štát), do ktorej budete cestovať alebo prípadne štát, v ktorom sa zdržíte najdlhšie.