Havarijné poistenie

V dnešnej dobe sa vozidlo stalo neoddeliteľnou súčasťou života mnohých z nás. Aj keď sa väčšina vodičov snaží maximalizovať bezpečnosť svojej jazdy, dopravná nehoda nás môže postretnúť kedykoľvek. Naším autám však hrozia aj iné riziká a nebezpečenstvá. Pre prípad zavinenia dopravnej nehody je tu havarijné poistenie, ktoré slúži na pokrytie škôd na vlastnom automobile pri dopravnej nehode. Narozdiel od povinného zmluvného poistenie nie je povinné. Je možné poistiť sa pre prípad havárie, krádeže, živelnej pohromy a vandalizmu. Kombinácia a výber týchto rizík je na klientovi, môže sa poistiť samostatne na riziká alebo zvoliť kompletné poistenie (all risk). Existujú tiež ďalšie riziká, ktoré nás môžu ohroziť a je vhodné sa pripoistiť: poistenie skiel, poistenie batožiny, úrazové poistenie vodiča a cestujúcich, poistenie pre prípad nákladov za prenájom náhradného vozidla a iné.

Havarijné poistenie sa oplatí najmä pre novšie vozidlá, pri ktorých by bola prípadná oprava drahá. Pri starších automobiloch, ktorých prípadná oprava by nebola tak finančne náročná, sa  havarijné poistenie neoplatí.

Pri havarijnom poistení je vylúčené prirodzené opotrebovanie, nesprávna obsluha auta a podobne. Keď má majiteľ vozidla poistenie, zaplatí náklady na opravu, alebo zaobstaranie nového automobilu len do výšky spoluúčasti, pokiaľ nie, zaplatí všetko na vlastné náklady. Cena havarijného poistenia sa odvíja od typu a značky vozidla, nákupnej ceny vozidla, veku vozidla, typu pripoistenia a tak ďalej.