Poistenie majetku

Poistenie majetku umožňuje komplexne ochrániť majetok pred nečakanými udalosťami. Prináša Vám súhrnné poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a vie sa prispôsobiť aj neštandardným požiadavkám. Poistenie majetku poskytuje finančnú náhradu v prípade škody na poistenom majetku v dôsledku živelnej pohromy, krádeže alebo lúpeže.

V prvom rade sa poisťujú nehnuteľnosti určené na bývanie. Poistiť možno rodinné domy, byty v osobnom vlastníctve, rekreačné domy, vedľajšie stavby (garáže, ploty), stavby dokončené a vo výstavbe, domácnosť, súbor zariadenia domácnosti, veci osobnej potreby, audio-vizuálnu techniku, elektronické a optické prístroje, umelecké diela, zbierky a starožitnosti, klenoty, cennosti, cenné papiere a peniaze, športové náčinie, bicykle, autopotreby, zdravotné pomôcky pre telesne postihnutých, stavebné súčasti bytu nadobudnuté poisteným (zariadenie kuchýň a kúpelní, podlahy, okná a pod.).