Poistenie právnej ochrany

Stále viac zákonov a vyhlášok. Zvyšujúce sa náklady a poplatky na súdy a advokátov. Väčšia pravdepodobnosť k vzniku súdnych procesov a zložité zákony. Z jednoduchej veci sa tak rýchlo stane vlečúci sa právny spor. Bez pomoci advokáta a finančnej podpory poisťovne z poistenia právnej ochrany je to dobrodružstvo s veľkým rizikom.

Pomoc v naliehavých situáciách, zastúpenie poisteného klienta advokátom, zaplatenie kaucie za účelom vylúčenia vyšetrovacej väzby, uhradenie nákladov vlastných špecialistov, poplatkov a nákladov na súdny proces, nákladov protistrany a štátu, náklady poisteného na cesty k súdu a podobne.