Úrazové poistenie


Úrazy sa nevyhýbajú nikomu, každého z nás sprevádza riziko úrazu v každom ročnom období a na každom kroku, či už na ceste do práce, školy, pri dopravných nehodách, na dovolenke alebo dokonca doma v čase voľna.

Úrazy môžu spôsobiť podstatnú zmenu v našom živote a v životoch našich blízkych, najmä v prípade úrazu s trvalými následkami. Tieto nielen, že sú bolestivé a nepríjemné, ale môžu nás obmedziť aj na niekoľko týždňov, či mesiacov a to predstavuje finančnú záťaž. Preto je dobré myslieť na úrazové poistenie, ktoré môže pokryť finančné straty. Hlavne v prípade, ak splácate hypotéky alebo pôžičky, ponúka životné poistenie pocit istoty a bezpečia. Úraz nemusí byť spôsobený ani našou vlastnou vinou, ale môže nás ovplyvniť natoľko, že nepríjemne spomalí naše životné tempo.

Úrazové poistenie je možné uzavrieť ako jednotlivé poistenie, alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Rozsah poistných rizík a mieru poistného plnenia si určujete sami, aby vám poistenie čo najviac vyhovovalo. Poisťovňa bude pri uzatváraní úrazového poistenia vyžadovať informácie o vašom povolaní a záujmoch, pretože existuje niekoľko rizikových skupín, ktoré ovplyvňujú výšku poistnej čiastky a poistného plnenia.