Životné poistenie

Život prináša niekedy radosť a šťastie, inokedy sa objaví situácia, bez ktorej by sme sa zaobišli. Množstvu takých situácií sa dá predísť opatrnosťou, niektoré však neovplyvníme. Preto je potrebné uvedomiť si hodnotu vlastného života a svoju zodpovednosť predovšetkým voči vlastným deťom a ostatným príslušníkom rodiny a tiež k záväzkom, ako sú úvery alebo hypotéky. Preto je dôležité vybrať si vhodné životné poistenie s krytím rizík, prispôsobené práve vaším potrebám.

Hlavným zmyslom životného poistenia je ochrana poistenej osoby. Ďalším dôvodom uzavretia životného poistenia môže byť kombinácia zhodnotenia peňazí a poistnej ochrany. Záleží od toho o aké poistenie ide, či kapitálové alebo investičné. Často sa uzatvárajú poistenia ako kombinácia oboch typov.

Pri investičnom životnom poistení má klient možnosť aktívne sa podieľať na rozhodovaní a spravovaní vlastných finančných prostriedkov. Zaplatené poistné mení podľa aktuálneho kurzu na podielové jednotky a umiestňuje ich v rôznych fondoch.

Kapitálové životné poistenie slúži na vytvorenie renty súčasne s krytím rizika smrti. Je to kombinácia poistenia pre prípad smrti a sporenia – investovania. Tiež je možné určiť si čiastku na ročný dôchodok, v tom prípade by išlo o dôchodkové poistenie.

Dôležité je zjednať si životné poistenie včas, pretože uzatváranie poistenia v neskoršom veku môže byť finančne náročnejšie. Tiež môžu byť z poistenia vylúčené určité riziká (napr. z dôvodu horšieho zdravotného stavu).